Hãy chọn trình độ thi của bạn bên dưới:

Lưu ý: 5 đợt sẽ thi 5 đề khác nhau. Đợt 1,2,3 Riki sẽ thi đề mới do đội ngũ Sensei Riki tự biên soạn. Đợt 4,5 sẽ dùng đề trong khoá Luyện đề của Riki.